čo je .klebedata?

Klebedata alebo ak chcete .klebe(da)ta je iniciatíva dvoch nadšencov pre prácu s dátami v zásade akéhokoľvek charakteru. Ako je zo samotného názvu zrejmé ide o klebetenie resp. o pokec o dátach zábavnou a atraktívnou formou.

s akými dátami pracujeme?

V rámci .klebe(da)ta pracujeme výhradne s voľne dostupnými dátami, datasetmi a mapovými podkladmi, ktorých je na šíro-šírom internete neúrekom. Vyhľadávame ich, otvárame, listujeme, rollujeme, analyzujeme, vizualizujeme a opisujeme tak ako najlepšie len vieme. Ich čaro je v tom, že aj keď sú voľné dostupné dajú sa rôzne kombinovať, spracovávať, skúmať a následne publikovať v rôznej forme.

prečo?

Hlavným dôvodom vzniku .klebe(da)ta bolo poukázanie na možnosti využitia voľne dostupných dát a zdrojov údajov. V dátach je sila a potenciál, je veľmi veľká škoda, že mnoho tých voľne dostupných je využívaných v takej malej miere...a toto sa my (spolu s vami) pokúsime zmeniť ;)