"Borský Mikuláš, aneb tam kde už „nijak“ bolo"

Ukázali sme si veľké mestá a ich hustotu obyvateľov, a aj menšie mestečko, no sú tieto dáta využiteľné aj pri obciach? Ako príklad sme si vybrali obec Borský Mikuláš (Búre). Borský Mikuláš nie je síce Barcelona s 53 199 obyvateľmi...pokračovanie tu

"Podiel platných hlasov odovzdaných politickej strane - #2"

V roku 2016, pri celoštátnych voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky, získala strana SMER – sociálna demokracia potrebný počet hlasov pre zisk poslaneckých mandátov. Celkovo získala 737 481 platných hlasov a 572 168 voličov využilo ich právo prednostného hlasovania...pokračovanie tu

"Klebetíme o kráľovskom mestečku kvalitných vín"

V rámci štandardných štatistík o meste Pezinok môžeme nájsť, že sa v ňom v roku 2017 uskutočnilo 164 sobášov a 59 rozvodov, narodilo 308 detí a zomrelo 170 osôb, či prisťahovalo na trvalý pobyt 692 osôb a 602 osôb sa odsťahovalo...pokračovanie tu

"Podiel platných hlasov odovzdaných politickej strane - #1"

Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko V roku 2016, pri celoštátnych voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky, získala strana Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko potrebný počet hlasov pre zisk poslaneckých mandátov. Celkovo získala 209 779 platných hlasov a 167 621 voličov využilo ich právo prednostného hlasovania... pokračovanie tu

"Podiel neplatných hlasov na predsedu a na poslancov VÚC"

Na konci minulého roka sa uskutočnili celoštátne voľby do orgánov samosprávnych krajov, v ktorých mohlo viac ako 4,5 milióna oprávnených voličov odovzdať svoj hlas vybranému kandidátovi na predsedu alebo poslancov VÚC. Z nich sa necelých 1,35 milióna ľudí aj volieb zúčastnilo. Medializovanou informáciou... pokračovanie tu