"Podiel neplatných hlasov na predsedu a na poslancov VÚC z počtu odovzdaných hlasovacích lístkov (obálok)"

Na konci minulého roka sa uskutočnili celoštátne voľby do orgánov samosprávnych krajov, v ktorých mohlo viac ako 4,5 milióna oprávnených voličov odovzdať svoj hlas vybranému kandidátovi na predsedu alebo poslancov VÚC. Z nich sa necelých 1,35 milióna ľudí aj volieb zúčastnilo. Medializovanou informáciou po týchto voľbách bol „extrémne vysoký počet neplatných hlasov pri voľbe predsedu v Košickom samosprávnom kraji“. Z tohto dôvodu sme pre vás na lepšiu predstavu pripravili mapu obcí s podielom neplatných hlasov na predsedu a na poslancov VÚC z počtu odovzdaných hlasovacích lístkov (obálok). Žiadne neplatné hlasy pri voľbe predsedu boli zaznamenané v 211 obciach a pri voľbe poslancov v 350 obciach. Len pre zaujímavosť, najviac až 61,6 % hlasov pre predsedu bolo neplatných v obci Žehra a pre poslancov 26,3 v obci Livov.

Obrázok 1: Podiel neplatných hlasov predseda VÚC v %

Zdroj dát: ŠÚ SR - voľby 2016© UGKK SR

Obrázok 2: Podiel neplatných hlasov poslanci VÚC v %

Zdroj dát: ŠÚ SR - voľby 2016© UGKK SR