"Podiel platných hlasov odovzdaných politickej strane: Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko "

V roku 2016, pri celoštátnych voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky, získala strana Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko potrebný počet hlasov pre zisk poslaneckých mandátov. Celkovo získala 209 779 platných hlasov a 167 621 voličov využilo ich právo prednostného hlasovania. Najväčší podiel platných hlasov (10,5 %) získala strana v Banskobystrickom kraji a najmenej necelých 5 % v Bratislavskom kraji. Počtovo najviac hlasov získala v meste Žilina, kde jej odovzdalo hlas 553 obyvateľov. Viac ako tri tisíc hlasov získala aj v obciach Banská Bystrica, Nitra, Prešov a Bratislava - Petržalka. V rámci všetkých obcí najvyšší podiel hlasov bol v obci Cigeľka, kde získala 45,8 % platných hlasov. V 58 obciach získala viac ako 20 % hlasov a v 64 obciach jej ani jeden obyvateľ neodovzdal svoj hlas. Kde získali najviac? A kde ich politické názory či program neoslovil významný podiel obyvateľov? Na toto nájdete odpoveď v nasledujúcej mape obcí s podiel platných hlasov odovzdaných tejto politickej strane.

Obrázok 1: Podiel voličov politickej strany Kotleba - ĽSNS v %

Zdroj dát: ŠÚ SR - voľby 2016© UGKK SR

Na vysvetlenie:

Túto mapu nerobíme ako obdiv strane, ale aby možno odborná aj laická verejnosť sa zamyslela a začala diskutovať, prečo práve tieto oblasti – obce? Sú niečím výnimočné? Aké problémy ich trápia? Je tam vyššie koncentrácia určitého problému (vyššia kriminalita, nezamestnanosť, ľudia ohrození chudobou, marginalizované komunity,...), ktorý spoločnosť nerieši a mala by riešiť? Ak si aspoň pár z vás takéto otázky položilo a možno aj zodpovedalo, tak sme uspeli.