"Podiel platných hlasov odovzdaných politickej strane: SMER - sociálna demokracia "

V roku 2016, pri celoštátnych voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky, získala strana SMER – sociálna demokracia potrebný počet hlasov pre zisk poslaneckých mandátov. Celkovo získala 737481 platných hlasov a 572 168 voličov využilo ich právo prednostného hlasovania. Celkovo politická strana získala 49 z 150 poslaneckých mandátov.

Najväčší podiel platných hlasov (35,5 %) získala strana v Trenčianskom kraji a najmenej, necelých 19,4 %, v Bratislavskom kraji. Počtovo najviac hlasov získala v meste Nitra, kde jej odovzdalo hlas 12 071 obyvateľov. Viac ako desaťtisíc hlasov získala aj v obciach Banská Bystrica, Žilina, Prešov a Bratislava - Petržalka. V rámci všetkých obcí najvyšší podiel hlasov bol v obci Lomnička a Valentovce, kde získala viac ako 82 % platných hlasov. V 333 obciach a 401 okrskoch (z 5 993 okrskov) získala viac ako 50 % hlasov. Naopak, len v 8 obciach a 10 okrskoch s aspoň 1 voličom jej ani jeden obyvateľ neodovzdal svoj hlas.

V mape nájdete farebne zobrazený podiel platných hlasov, ktoré boli voličmi odovzdané strane SMER – sociálna demokracia.

Obrázok 1: Podiel voličov politickej strany SMER - sociálna demokracia v %

Zdroj dát: ŠÚ SR - voľby 2016© UGKK SR