Najpočetnejší  štvorec zasahuje do dvoch mestských častí Banskej Bystrice –  Sásová a Rudlová.

BANSKÁ BYSTRICA. Nové zaujímavé geopriestorové informácie a štatistiky o slovenských mestách (najhustejšie obývané štvorce) prináša iniciatívaKlebedata, za ktorou stoja Pavol Škápik a Viktor Robert Bederka.

V rámci tejto iniciatívy pracujú výhradne s voľne dostupnými dátami, datasetmi a mapovými podkladmi.

Ako nám povedal Pavol Škápik, všeobecným cieľom v oblasti spracovania dát do štvorcovej 1 km x 1 km siete je poskytnúť spoločnosti geopriestorové informácie a štatistiky na čo najnižšej územnej úrovni. Je to práve preto, aby štatistická komunita poskytla odbornej a aj laickej verejnosti dáta – informácie pre kvalifikovanejšie popisy a analýzy spoločnosti, životného priestoru a aj životného prostredia.

Ďalej na: https://mybystrica.sme.sk/c/20827778/banska-bystrica-patri-medzi-top-10-hustych-miest-pozrite-sa-v-ktorych-castiach-mesta-byvame-najhustejsie.html?ref=njctse