Bratislava, nehanbi sa a používaj dáta!!!

Po zverejnení blogu s dátami o hustote obyvateľov v kilometrových štvorcoch sme mali niekoľko otázok na to, či neexistujú voľne dostupné aj iné dáta za menšie územné jednotky o Bratislave. Preto sme sa v tomto blogu rozklebetili o jednej forme územne podrobných dát, ktoré by mohli pomôcť lepšiemu plánovaniu a napredovaniu Bratislavy.
Okrem iného tu nájdete v ktorých mestských častiach sú základné sídelné jednotky s najväčším počtom obyvateľov, detí či seniorov a na čo sa takéto dáta dajú, podľa nás, využiť (napr. ihriská, škôlky, zástavky MHD, obchody, no aj pre seniorov denné stacionáre alebo opatrovateľská služba, či aspoň lavičky a bezbariérové prechody).

Po zverejnení blogu s dátami o hustote obyvateľov v štvorcoch (napr. blog Klebetíme o TOP 10 „hustých“ miestach) sme mali niekoľko otázok na to, či neexistujú voľne dostupné aj iné dáta za možno i menšie územné jednotky z pohľadu počtu obyvateľov, najmä s dôrazom na Bratislavu. Dokonca možno až také, ktoré by kopírovali hranice ulíc, blokov či aspoň disponovali nejakým spoločným znakom.

Ďalej na: https://dennikn.sk/blog/1203651/bratislava-nehanbi-sa-a-pouzivaj-data/