Zaujímavý pohľad cez čísla poskytli na Borský Mikuláš zástupcovia iniciatívy klebedata.sk, za ktorou stojí dvojica Pavol Škápik a Viktor Robert Bederka. Búre rozobrali na „štvorce“, v ktorých rozpitvali obyvateľstvo do najmenších podrobností.

Borský Mikuláš síce nie je Barcelona s 53.199 obyvateľmi na jednom kilometri štvorcovom, ale aj tu nám hustota zaľudnenia môže pomôcť pri nastavení lokálnych politík. Veď čítajte a posúďte sami, či by ste našli uplatnenie.

Borský Mikuláš je väčšia obec, ktorá sa skladá z dvoch častí obcí Borský Mikuláš a Borský Peter, resp. troch základných sídelných jednotiek. V roku 2011 sa skladala z 1.265 obývaných domov a z 1.302 obývaných bytov. Z nich väčšina 1.255 bola v rodinných domoch. Byty obývalo 1.388 hospodáriacich domácností.

Ďalej na: http://www.nazahori.sk/index.php/senica/item/1054-burania-viete-o-sebe-vsetko