V ktorej časti mesta žije najviac obyvateľov Pezinka? Koľko bolo sobášov v roku 2017? Tieto i ďalšie zaujímavé informácie získate v nasledujúcom článku.

PEZINOK. Nové zaujímavé geopriestorové informácie a štatistiky o slovenských mestách (najhustejšie obývané štvorce) prináša iniciatíva Klebedata, za ktorou stoja Pavol Škápik a Viktor Robert Bederka.

V roku 2017 sa v Pezinku uskutočnilo 164 sobášov a 59 rozvodov, narodilo 308 detí a zomrelo 170 osôb, či prisťahovalo na trvalý pobyt 692 osôb.

Ďalej na: https://mypezinok.sme.sk/c/20848450/pezinok-obyvatelstvo-pocet-hustota.html#ixzz5cbUjNWVq

Čítajte viac: https://mypezinok.sme.sk/c/20848450/pezinok-obyvatelstvo-pocet-hustota.html#ixzz5cbUg3idx