Občianske združenie Klebedata vzniklo 27.12.2018.

Členovia občianskeho združenia Klebedata pracovali alebo súčasne pracujú vo verejnom sektore zväčša oblasti zberu a spracovania dát, analytiky a automatizácie spracovania údajov, zavádzania dátovej politiky, behaviorálnych inovácií čí legislatívy.

Hlavnou motiváciou Klebedát je popularizácia dát a podnecovanie k ich využívaniu v rámci štátnej správy a samosprávy na princípoch data driven politík s ohľadom na legislatívne prostredie neinvazívnou formou a dostupnými prostriedkami. Okrem iného popularizácia voľne dostupných údajov v podmienkach SR ako aj zahraničných open data portálov širokej aj odbornej verejnosti. Možností spracovania údajov, voľne dostupných údajov známymi, či menej známymi prostriedkami, ktoré sú voľne k dispozícií.

Obsah článkov a blogov sa opiera o skúsenosti, znalosti a názory výhradne členov občianskeho združenia.

Viktor Robert Bederka
Predseda OZ Klebedata

  • dátová analytika
  • programovanie
  • databázové riešenia

Pavol Škápik
Zakladajúci člen OZ Klebedata

  • data manažment
  • dátová analytika

Lukáš Jurena
Zakladajúci člen OZ Klebedata

  • dátová analytika
  • geografické informačné systémy

Tibor Jedinák
Člen OZ Klebedata

  • legislatíva
  • ochrana osobných údajov
  • licenčné právo