Menu Zavrieť

Banská Bystrica patrí medzi „Top 10 hustých miest“. Pozrite sa, v ktorých častiach mesta bývame najhustejšie

Najpočetnejší  štvorec zasahuje do dvoch mestských častí Banskej Bystrice –  Sásová a Rudlová. BANSKÁ BYSTRICA. Nové zaujímavé geopriestorové informácie a štatistiky o slovenských mestách (najhustejšie obývané štvorce) prináša iniciatívaKlebedata, za ktorou stoja Pavol Škápik a Viktor Robert Bederka. V rámci tejto…