V roku 2016, resp. 2017 zaplavila médiá informácia, že sa v novembri 2016 uskutoční (uskutočnilo) v Bratislave prvé sčítanie ľudí bez domova, a teda