Menu Zavrieť
 • Obyvateľstvo trvalo bývajúce – spolu
 • Obyvateľstvo trvalo bývajúce – ženy
 • Obyvateľstvo trvalo bývajúce – v predproduktívnom veku
 • Obyvateľstvo trvalo bývajúce – v poproduktívnom veku
 • Obyvateľstvo trvalo bývajúce – ekonomicky aktívne
 • Obyvateľstvo trvalo bývajúce – ekonomicky aktívne odchádzajúce za prácou
 • Obyvateľstvo trvalo bývajúce – ekonomicky aktívne pracujúce v primárnom sektore
 • Obyvateľstvo trvalo bývajúce – ekonomicky aktívne pracujúce v sekundárnom sektore
 • Obyvateľstvo trvalo bývajúce – ekonomicky aktívne pracujúce v terciárnom sektore
 • Hospodáriace domácnosti – miesto sčítania
 • Obývané byty
 • Obývané byty v rodinných domoch
 • Obývané domy